Persoonsverwisseling: Jan van Oosten en Hannes van Oosten

Jan Janse van Oosten (1736-1826) en Lijsje de Hoog (1734-1805) woonden met hun gezin in Oegstgeest. Tot voor kort dacht ik dat zij twee zonen hadden, Jan en Wouter. Nu is er een Hannes van Oosten opgedoken, die ook een kind van hen geweest moet zijn.

Jan en Lijsje lieten twee keer een Joannes dopen, in 1768 en 1771. Ik dacht aanvankelijk dat de eerste jong was overleden, en dat Jan in 1771 was geboren. Ik ben er inmiddels van overtuigd dat Jan de oudste was en Hannes die uit 1771. Ik zal dit te zijner tijd in de genealogie aanpassen.

Jeroen Willemse Bronsgeest gevonden!

Jeroen Willemse Bronsgeest, de jongeman die wegens diefstal van 60 duiten gevangen zat, ontsnapte, bij verstek tot 10 jaar verbanning werd veroordeeld, opnieuw werd opgepakt en uiteindelijk met geweld werd bevrijd (zie het verhaal bij generatie I op deze website), blijkt inderdaad dienst te hebben genomen bij de Verenigde Oostindische Compagnie. Ik had hem eerst onder Bronsgeest niet gevonden in de databank met VOC-opvarenden, omdat zijn achternaam daar was verbasterd tot Bronschigt. Het moet hier om onze Jeroen gaan gezien zijn patroniem (Willemse) en plaats van herkomst (Valkenburg).

Genealogisch werk in 2012

In 2012 houd ik me nog steeds met genealogie bezig, zij het niet meer zo intensief als in 2011. De Van Oosten-genealogie wordt nog steeds geregeld bijgewerkt. Meestal gaat het om kleine aanvullingen (een huwelijksdatum hier, een overlijdensplaats daar) die niet in het oog springen. Af en toe vermeld ik nieuwe personen, dat betreft dan meestal de 20e eeuw.

Meer over Arij en Jacob, broers van Bouwe

Ik heb de laatste dagen verder onderzoek gedaan naar Arij en Jacob, de broers van Bouwe Cornelisz van Oosten. Zij trouwden met twee zussen, Marijtje en Sijtje Simons van Weenen. Arij en Marijtje lieten drie kinderen dopen, die alledrie al jong stierven. Ook Marijtje stierf niet lang daarna, in 1710.

Bezoek aan familiereünie Van Haaster

Op 19 november 2011 vond in Stompwijk een reünie van de familie Van Haaster plaats. Het was op de dag af 160 jaar geleden dat mijn betovergrootmoeder Maartje Lodewijks, weduwe van Jan van Oosten, hertrouwde met Cornelis van Haaster. De zoon uit het tweede huwelijk, Jasper van Haaster (1845-1909), heeft de boerderij in Voorschoten voortgezet, terwijl zijn halfbroers Arie (1830-1910) en Jan (1834-1897) van Oosten zich als melkboer in respectievelijk Den Haag en Rotterdam vestigden.

45 Jannen

Tot nu toe zijn er al 45 Jan van Oostens in de familie geweest, en dan heb ik de laatste generaties nog niet eens compleet. Onder hen de oudste mannelijke Van Oosten tot nu toe, mijn betbetovergrootvader, die in september 1826 enkele weken voor zijn negentigste verjaardag overleed, maar ook degene die het jongst is gestorven, mijn oudste broer, die in 1943 drie maanden te vroeg werd geboren en slechts enkele uren heeft geleefd.

De spreuk van betovergrootvader staat in het Woordenboek der Nederlandsche Taal

De spreuk die mijn betovergrootvader Jan van Oosten omstreeks 1830 aan het hek van zijn boerderij in Voorschoten heeft bevestigd, heeft het tot in het Woordenboek der Nederlandsche Taal geschopt: "Wie kan keeren De hand des Heeren? op het hek van een boerderij." (WNT, uitgave van 1993, deel VII, kolom 1978 onderaan; de afleveringen van het zevende deel van het WNT verschenen oorspronkelijk in de periode 1913-1926). Deze zin, in een plank gekerfd door een voorouder over wie ik tot vorig jaar hoegenaamd niets wist, staat al 18 jaar in mijn boekenkast. Een raar idee.

Wereldrecord bigamie?

Cornelia van Oosten, dochter van Jaap van Oosten en Alida van Bakel, trouwde op 1 oktober 1874 in Lisse met Engelbertus Henneman en op 2 oktober 1874 in Veur met Cornelis Johannes Delsman.

Wablief? Jazeker, het staat er echt in beide huwelijksakten, door bruid en bruidegom ondertekend. Wat is daar gebeurd?

Het tragische lot van Bouwe Jans van Oosten en Antje Daniels Westgeest

De vader van Bouwe was in 1736 op 38-jarige leeftijd overleden, enkele dagen voor de geboorte van zijn jongste kind. Dit kind bleek een zoon te zijn, die naar zijn overleden vader Jan werd genoemd. Bouwe was toen 3 jaar oud. Vijfendertig jaar later stierf Bouwe eveneens op 38-jarige leeftijd, zes maanden voor de geboorte van zijn zoon. Bouwe was in 1762 getrouwd met Antje Westgeest. Zij kregen in de jaren 1763-1768 vier kinderen: Gerritje, Jan, Daniël en Ariaantje. In de herfst van 1769 verloren zij kort na elkaar drie van hun vier kinderen.

Over deze site

Deze site is eigendom van Menno van Oosten. De genealogie is van de hand van Jan van Oosten (VIII 221.212.3).